Din totalentreprenør på Svalbard

Helse, Miljø og Sikkerhet

S&S_HMSEt av de viktigste fokusområdene for Sandmo & Svenkerud er Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er viktig for oss at ingen medarbeidere skal bli syke eller skadet av å jobbe. I HMS-arbeidet vårt jobber vi kontinuerlig med å sikre at alle våre ansatte har en meningsfylt tilværelse med mulighet for utvikling profesjonelt så vel som personlig.

Arbeidsmiljøet her hos oss skal være trygt og godt, med fornøyde medarbeidere som trives i hverdagen og gleder seg til å gå på jobb.

Vi jobber systematisk med HMS for å ivareta opplæring, informasjon, motivasjon og oppfølging. Dette arbeidet bidrar til sikker ferdigstillelse, lønnsomme prosjekter og ikke minst fornøyde medarbeidere med lavt sykefravær i hele organisasjonen.